law_6-compressorOnze specialisten helpen u richting een circulaire toekomst, energie neutrale bedrijfsvoering en de inzet van personen in het sociaal domein. Samen met onze klanten initiëren, adviseren en realiseren wij innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken.

In ons netwerk realiseren specialisten meerwaarde voor de gezamenlijke klantenkring door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en specifieke positioneringen. Daarnaast zijn er in toenemende mate cross-over activiteiten waarneembaar, waardoor er tussen duurzaamheid, energie, circulaire economie, inzet van het sociaal domein en opzetten van nieuwe activiteiten, een krachtig verband ontstaat.
Als generalist en specialist staan wij voor:

Het versterken van relaties
Samenwerken draait om delen en niet om nemen. Wij helpen elkaar bij het bereiken van doelen, door regelmatig contact te hebben met elkaar en met onze relaties. Daarmee creëren wij een voedingsbodem voor informele samenwerking. Wellicht kun u aanspraak doen op uw relaties op het moment dat u hulp kunt gebruiken om uw doelen te bereiken.

Frisse blik
Door samenwerking tussen de verschillende specialisten, die in multidisciplinaire teams samenwerken, worden nieuwe perspectieven en ideeën gevormd die de klant ter beschikking worden gesteld. In de teams wordt kennis en informatie uitgewisseld over de problemen, ervaringen en doelen waar u (of uw organisatie) tegenaan loopt. Hierdoor kunnen we onze positie als innovatief bedrijf bevestigen.

Profilering
Wij organiseren periodiek in- en externe kennissessies om nieuwe ontwikkelingen en technieken in de markt met elkaar te delen. Hieraan wordt veel aandacht besteed om onze reputatie als een deskundige, betrouwbare en hulpvaardige organisatie te waarborgen.

Innovatief en nieuwe diensten
Door de wijze van samenwerking worden oplossingen gevonden voor velerlei problemen. Onze praktische benadering van projecten, is vaak een reden om met JF3 Business Solutions samen te werken. Wij streven naar concrete resultaten en het toevoegen van waarden voor de klanten (overheden, MKB en andere organisaties). Steeds meer nieuwe diensten en producten worden in samenwerking met onze opdrachtgevers op de markt gezet.
Leren van elkaar en kopiëren van bewezen initiatieven
JF3 Business solution geeft u tevens de mogelijkheid voor het uitwisselen van best practices (beproefde oplossingen) en informatie over uw sector of (con)collega’s. Een warm netwerk aan geïnformeerde en verschillende contacten betekent toegang tot nieuwe en waardevolle informatie.

Advies en ondersteuning
Het inwinnen van advies bij ervaren specialisten binnen JF3 Business Solutions is een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Ook het detacheren (interim opdrachten) van medewerkers komt echter steeds meer voor bij onze opdrachtgevers. Door het brede netwerk ondersteunen we klanten op velerlei gebieden; verandertrajecten, crisismanagement, coachen van managementteams, innovatieprojecten, bevorderen van verkoop, transitie naar een circulaire economie etc. etc. Wij bieden échte hulp aan uw organisatie.

Voorbeeld projecten & Best Practices   

TEAM MET SPECIALISTEN.

Jaap Flendrie

Circulaire Economie, Energie en Sociaal Domein
Mobile: +31 (0)610499087
E-mail: j.flendrie@jf3.nl
Branche: MKB & Overheden
Regio: Nederland

Peter Spijkerman

Specialist: Circulaire Economie
Mobile: +31 (0)6-50825222
E-mail: p.spijkerman@jf3.nl
Branche: MKB & Bouwsector
Regio: Oost Nederland

Kees Ruskamp

Specialist: Circulaire Economie & Organisatie
Mobile: +31 (0)6-53427269
E-mail: k.ruskamp@jf3.nl
Branche: Industrie & Overheid
Regio: Nederland

Erik van Buuren

Specialist: Circulaire Economie & Organisatie
Mobile: +49 (0)1638812523
E-mail: e.van.buuren@jf3.nl
Branche: Industrie & Overheid
Regio: Nederland & Duitsland

BEKIJK ALLE PROFIELEN

UW PARTNER

Als partner denken onze specialisten met u mee over kansen, mogelijkheden en risico’s op korte en langere termijnen. Wij scheppen orde in complexiteit, delen onze ervaringen van vergelijkbare projecten, geven advies over wet- en regelgeving en helpen om te sturen en realiseren van projecten onder uitdagende omstandigheden. Of het nu gaat om grotere ondernemingen of middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties of overheden.

Contact opnemen   

CREËREN, BEDENKEN, VERBINDEN & DOEN

JF3 Business Solutions is voortdurend op zoek naar specialisten die ons team kunnen versterken, om in te kunnen blijven spelen op de complexe vragen van onze klanten. Het zijn deze mensen die van JF3 Business Solutions een bijzonder bedrijf maken. Het gaat om professionals die betrokken zijn en goed zijn in hun vak. Met een heldere en gezond kritische aanpak en gericht op het behalen van het beoogde resultaat. Onze kracht schuilt in onze aanpak: een stevige mix van creëren, bedenken, verbinden en doen.

Contact opnemen  

PROJECTAANPAK

Ons adviestraject is transparant en verloopt, over het algemeen, in 5 stappen.

Wij bezoeken geheel vrijblijvend uw locatie, maken een inschatting van uw bedrijfssituatie en inventariseren we uw adviesvraag.

Op basis van het eerste gesprek worden gegevens verzameld en indien nodig interviews gehouden om een goed beeld te verkrijgen van de stakeholders en omgevingsfactoren die een relatie hebben met de adviesvraag. De concept adviesopdracht wordt op basis van deze gegevens opgesteld.

Wat kunt u van ons verwachten en binnen welke termijn? Wij geven u inzicht in de activiteiten en bijbehorende advieskosten.
Binnen JF3 Business Solutions stellen wij een projectteam samen met onze specialisten om het beste resultaat te kunnen realiseren.
Ons doel is om het maximale resultaat te behalen voor onze klanten. Geregeld zullen we met u in gesprek gaan om de verwachtingen helder te houden en het eindresultaat “scherp” in het vizier te houden.
VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN

Contact opnemen