Circulaire processen

Om circulaire processen binnen (zorg) instellingen te bevorderen zijn door ons een aantal workshops georganiseerd met verschillende thema’s Hieronder zijn een voorbeeld projecten aangegeven.
In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Inkoop

Wij helpen en begeleiden gemeenten bij het circulair inkoopproces.  In onze benadering wordt geborgd dat de producten en/of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe grondstoffen cyclus worden ingezet. Cruciaal hierbij is waard behoud van producten en materialen: waardevernietiging door ‘downcycling’ moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen.

Circulair inkopen:

  • Begin klein.
  • Zoek voorbeeld projecten (aanbestedingen) bij collega instellingen.
  • Organiseer een dialoogronde met leveranciers.
  • Kies voor een circulariteitsmodel dat past bij het product.
  • Maak keuzes: een product hoeft niet op alle vlakken circulair te zijn.
  • Zorg dat hergebruik aan het einde van de rit gewaarborgd is, maar laat ook ruimte in het contract om in te spelen op de ontwikkelingen.
  • Maak afspraken over schoonmaak en onderhoud: wie is  verantwoordelijk?
  • Zorg voor een goed vertrouwensrelatie met de leverancier.
  • Spar met alle partijen die al stappen hebben gezet met circulair inkopen.

Demonteren gebouwen (oogsten) en Circulair bouwen en renoveren (bouwen).

Urban Mining het ‘oogsten’ van een gebouw als “Omgekeerd bouwen”. Je gaat van bovenaf ‘afstapelen’. Streven om producten en materialen van een te slopen gebouw zo puur mogelijk te demonteren en weer in te zetten in nieuwbouw of bij renovatie. U zult verstelt staan wat er al mogelijk is met herbruikbare materialen en producten. Er zijn al veel nieuwe innovaties om producten om te zetten in een andere toepassing. Bijvoorbeeld oude uniformen verwerken tot isolatiemateriaal. Ook in het toepassen van biobased materialen is veel mogelijk, waarbij de leefomgeving vaak ook sterk verbeterd.

Contact opnemen