Circulaire Processen Versnellen

Om circulaire processen binnen gemeenten en andere overheden te versnellen en/of de verbinding te leggen tussen de overheid en het bedrijfsleven, (zorg)instellingen, kennisinstellingen en andere partijen kunnen wij een procesregisseur (algemeen) of een medewerker/ster leveren met specifieke kennis op een bepaald thema.

Procesregisseur

Bevorderen, aanjagen en stimuleren van het bedrijfsleven om, samen met kennisinstituten en overheden, circulaire economie tot een succes te maken. Om productie-, assemblage-, bouw- en andere bedrijven te begeleiden naar een circulaire bedrijfsvoering. In dit proces worden bedrijven ondersteund om circulaire modellen in de praktijk te brengen, partijen te verbinden en obstakels, zoals rond wetgeving, ter discussie te stellen.

Ondernemersbelang

Organiseren van workshops en seminars

Een van de manieren om onze kennis op het gebied van de circulaire economie, energietransitie of projecten binnen het sociaal domein over te brengen is het organiseren van workshops.
Het thema staat centraal en het gaat om uitwisseling van die kennis en ervaringen.

Inkoop

In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Wij helpen en begeleiden gemeenten bij het circulair inkoopproces. In onze benadering wordt geborgd dat de producten en/of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe grondstoffen cyclus worden ingezet. Cruciaal hierbij is waard behoud van producten en materialen: waardevernietiging door ‘downcycling’ moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen.

Contact opnemen