Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (EED)

Onder de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) hebben we in Nederland voor 2020 als doelstelling een 16% besparing op het gehele primaire energiegebruik. Het verlagen van ons energiegebruik is niet alleen een ambitie, maar helaas een noodzaak. Het energiegebruik in Nederland wordt namelijk nog voor een groot deel opgemaakt met fossiele brandstoffen die CO2 uitstoot als gevolg hebben.
Er is daarom gelukkig een duidelijke focus vanuit de overheid, bedrijfsleven en particulieren voor energiebesparing en duurzame opwekking. En dat is nu juist waar Klimaatroute bij helpt. De dienstverlening van Klimaatroute bestaat hierbij uit drie duidelijke stappen.

STAP 1

We inventariseren wat er in uw specifieke situatie mogelijk is (conform wet en regelgeving).
Waar wordt binnen uw organisatie energie verbruikt? Door het energieverbruik van uw organisatie of een specifiek product in kaart te brengen, creëert u bewustwording en inzicht. Met die gegevens kunt u vervolgens een eigen CO2-voetafdruk berekenen. Doet u dat periodiek dan maakt dat ook direct besparingsmaatregelen zichtbaar.

STAP 3

We maken de koppeling met mogelijke financiële en fiscale regelingen die voor u interessant zijn.

STAP 2

  • Binnen uw organisatie besparen op energieverbruik. We dragen (innovatieve) oplossingen aan om het energieverbruik te reduceren. We gaan gestructureerd aan de slag met CO2-reductie door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.
  • Mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken. We brengen de mogelijkheden, investeringen en financiële regelingen (waaronder subsidies) voor u in beeld.  De energie die u na genomen reductiemaatregelen nog nodig heeft kunt u, door gebruik te maken van bijvoorbeeld de zon, de wind of biomassa, zelf (of samen met andere bedrijven en instellingen op uw bedrijfsterrein) duurzaam opwekken.
  • Het compenseren van CO2-uitstoot. Door uitstoot van CO2 te reduceren door aanpak van bijvoorbeeld uw wagenpark, vliegreizen, logistiek of andere maatregelen. Door te compenseren neemt u hier toch 100% verantwoordelijkheid voor.

Contact opnemen