Roadmap Circular Economy. Wij helpen u bij de transitie van een lineaire naar een circulaire CO2-arme economie. Voor ons onderzoekmodel gebruiken wij het transitiemodel naar een circulaire economie van de Ellen MacArthur Foundation, waarin de volgende processen worden onderzocht.
– Grondstoffen, de grondstoffen die worden gebruikt om het product te vervaardigen
– Ontwerp, inzicht krijgen in de keuzes voor ontwerp en bepaalde materialen
– Productie, de keten inclusief productiemiddelen en apparaten
– Verkoop, wie is de klant en wat is het verdienmodel
– Gebruik, hoe en waarvoor worden producten gebruikt door de klant?
– Einde leven, wat gebeurt er met producten nadat ze primair doel hebben vervuld?
Wij hanteren in onze aanpak twee fasen, die zich richten op:
1. ‘leren door te doen’
2. het inbedden van de circulaire economie principes in bestaande processen

Circulair inkopen. Ondersteuning voor bedrijven, instellingen en overheden. Hoe zet ik een circulair aanbestedingsproject in de markt en hoe kan ik me als bedrijf goed voorbereiden op deze veranderende vraag.

Kennis- / praktijkcentrum Circulaire Economie. JF3 Business Solutions werkt nauw samen met kennisinstellingen in binnen- en buitenland en heeft een groot netwerk van stichtingen en NGO’s die specialistische kennis hebben op het thema duurzaamheid. Zo gaan wij graag voor u aan de slag om uw juridische, technische, innovatieve, logistieke en organisatorische vraag te beantwoorden en helpen in te vullen. Ook ondersteunen wij u graag op het gebied van subsidies en financiering. Dit alles op het gebied van duurzaamheids- en energieprojecten.

(Zorg)instellingen. De opgedane ervaringen in de sector ‘Zorg’ zijn in een pakket samengebracht en kunnen ook in uw organisatie onderzocht en geïmplementeerd te worden:
– Circulair slopen en bouwen
– Programma om voedselverspilling tegen te gaan
– Circulair inkopen facilitaire zaken (kleding, meubilair, afval, ICT, etc. etc.)
– Separate verwerking van incontinentiemateriaal
– Mobiliteit
– Energiebesparing / CO2 reductieprogramma

Circulair bouwen en slopen in de Bouwsector. Wij bieden Workshop en kennis aan voor de bouwsector, om de verschillende facetten van circulair bouwen inzichtelijk te maken.
– Wat is circulair bouwen en wat betekent dit voor uw organisatie en leveranciers.
– Operationeel maken, waarin conceptueel, modulair, nieuwe verdienmodellen en circulair slopen, registratie en bouwen bij elkaar komen.
– Energie neutraal en energie positief bouwen.

Bouwdepot voor bouwmaterialen als grondstof voor circulair bouwen.
Regionaal restmaterialen inzamelen, sorteren, reinigen, repareren, registreren en opslaan om in te zetten als herbruikbaar product voor de bouw van nieuwe woningen. Het betrekken van bedrijven in de keten (architecten, demontage bedrijven, installatiebedrijven etc. ) om CE bouwen mogelijk te maken

Maakindustrie en Circulaire bedrijventerreinen (MKB). Reduceren van afvalstromen en virgin grondstoffen, door inzet van reststromen van het ene bedrijf als grondstof voor het andere bedrijf en implementatie van nieuwe verdienmodellen. Hiervoor is een aanpak ontwikkeld waarin door middel van gedetailleerd vooronderzoek, bedrijven direct enthousiast worden gemaakt voor de milieu winst en kostenbesparing die gerealiseerd kan worden op de hoofdstromen.

Wij helpen bedrijven en bedrijventerreinen de eerste stap zetten naar circulariteit. Dit doen we door mee te denken over toekomstbestendige businessmodellen die passen bij het bedrijf en die gebruik maken van de mogelijkheden van circulaire economie. Naast technische oplossingen stimuleren wij dat partners in productieketens beter en anders met elkaar samenwerken,
kringlopen gesloten worden, nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden.

Wij werken hierin samen met koplopers van bedrijven die de circulaire economie hebben ontdekt, overheden en kennisinstellingen. We maken gebruik van elkaars expertise en doen samen onderzoek. Resultaat: nieuwe kennis en nieuwe kansen! De successen die we boeken, zijn gebouwd op gedeelde ambities, oog voor elkaars belangen en vertrouwen in elkaar.

Wij hebben het antwoord en helpen u om uw bedrijf toekomstbestendig te maken en u optimaal te laten profiteren van de ontwikkelingen op gebied van circulariteit.

Producten maken van biobased materalen, waarvan de grondstoffen (gewassen) verbouwd zijn in de openbare ruimte of op braakliggende terreinen. Geschikte gewassen kunnen worden ingezet in papierindustrie of voor vervaardiging van producten, verf of andere toepassing.

Implementatie van de CO2-Prestatieladder en eventuele voorbereiding voor certificering. De CO2-prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau, aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:
A. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Limoneen verwerking. Verwerking van citrusvruchten (sinaasappelschillen) om deze te verwerken teneinde bruikbare stoffen terug te winnen. De sinaasappelolie kan tot een gele tot geelrode etherische olie gevormd worden. De meeste olie bevindt zich in het witte deel van de schil, vlak onder het oppervlak van de sinaasappel. Het is een bijproduct van de productie van sinaasappelsap. Sinaasappelolie bestaat voor het grootste deel uit D-limoneen.

Hergebruik van ICT apparatuur

Van koffiedrap naar oesterzwam