Nieuwsbrief – Hergebruik, ICT, wit- en bruingoed

Juli 2020 – 007

Onderzoek

In opdracht van een grote gemeente in Gelderland, wordt onderzoek gedaan om een regionaal refurbishment en reparatie platform op te zetten voor ICT, wit- en bruingoed. Deze elektronica producten zijn afgedankt door het MKB, instellingen en consumenten en hebben in veel gevallen nog een economische waarde. Dit project is gericht op het langdurig inzetten en hergebruiken van ICT en elektronica apparatuur en deze producten ter beschikking stellen aan inwoners uit het sociaal domein.

Na het onderzoek of er voldoende draagvlak is onder verschillende ketenspelers (inzamelaars, reparateurs, refurbishment partijen, verkopers van gebruikte producten, waaronder kringloop- en commerciële bedrijven), wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

Bent u geïnteresseerd in het oprichten van een refurbishment en reparatie platform voor ICT, wit- en bruingoed in uw gemeente. Neem contact op met J. Flendrie, email: j.flendrie@jf3 of telefoon 06-10499087.