KennisCentrum Circulaire Bouw 

Sint Hubertusstraat 10 – Hal 2, 6531 LB Nijmegen

Mei 2020 – 004

 

De voorbereidingen voor de oprichting van het Kenniscentrum Circulaire Bouw, aan de Sint  Hubertusstraat 10 in Nijmegen (hal 2) zijn in volle gang.

Het Rijk van Nijmegen heeft circulaire ambities die de komende jaren met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden worden ingevuld. Hierin is een Circulaire Raad geformeerd die de initiatieven aanjaagt, ondersteunt en voor het voetlicht plaatst. Op dit moment worden de programma’s verder uitgewerkt in het stadsbrede werkprogramma.

Het KCCB heeft ondersteuning gekregen van een aantal studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, die onderzoek doen hoe het KCCB kan bijdrage de transitie naar circulair bouwen in de regio Nijmegen te versnellen? De studenten zullen de komende weken een marktonderzoek doen en bouw(gerelateerde) bedrijven, instellingen en gemeenten benaderen, om behoeften en vraagstukken in kaart te brengen.

KCCB de vraagbaak voor circulaire & biobased vraagstukken.

Er wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan het klimaat en de verandering van de economie in de media en de overheden. Wij volgen o.a. de transitie agenda circulaire economie van de overheid en zetten ons in voor het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Mocht u overwegen om circulair te willen bouwen of te renoveren, dan kunt u contact opnemen met het KCCB.

KennisCentrum Circulaire Bouw

Sint Hubertusstraat 10 hal 2, 6531 LB Nijmegen

Jaap Flendrie

Mobile: 06-10 49 90 87

E-mail: j.flendrie@jf3.nl

Internet: www.jf3.nl

Patrick Schreven

Mobile 06 -52 08 11 01

E-mail:  info@ecoplusbouw.nl

Internet: www.ecoplusbouw.nl