Veranderende marktvraag

Steeds meer opdrachtgevers, maar ook klanten, kiezen voor bedrijven die duurzame of circulaire producten op de markt brengen. Ondernemen met een kringloop van grondstoffen, waarin afval niet meer bestaat.

JF3 Business Solutions heeft een programma voor ondernemers opgesteld, die het product duurzaam of circulair maakt. Wij streven naar een kringloop van grondstoffen. Uit ervaring weten we dat er ook een verdienmodel aanwezig is bij circulair ondernemen.

Het programma

Kennismaking gesprek (vrijblijvend). Hierin worden wensen in kaart gebracht en een programma (voorstel) opgesteld.

  1. Wij brengen samen met u de huidige keten in kaart. Van grondstoffen tot product tot de afvalfase; waardeverlies, kritische grondstoffen, toepassing toxische stoffen en eventueel energie verbruik en CO2 uitstoot.
  2. Bepalen van de circulaire doelstellingen; verlenging levensfase, toepassing minder/ gebruikte/ innovatieve grondstoffen, verruimen van product-toepassingen, naast koop ook huur/lease etc.
  3. Aanpassen van productontwerp om circulaire doelstellingen te behalen.
  4. Opstellen van een circulair businessmodel
  5. Implementatie van het project.

Ondersteunende diensten JF3 Business Solutions

JF3 business Solutions helpt ook bedrijven bij het invullen van aanvragen/ aanbestedingen, waar duurzame eisen gevraagd worden.

Omdat JF3 business Solutions diverse projecten uitvoert binnen de textielsector, kan snel ingespeeld worden op innovatieve verwerkingsmogelijkheden. Daarnaast ondersteunen wij bedrijven om bijvoorbeeld nieuwe markten te ontwikkelen, ketenpartners te zoeken, samenwerking met kennisinstanties op te zetten, subsidietrajecten in kaart te brengen, opzetten van retour logistiek en alle andere werkzaamheden die nodig zijn om uw product/dienst circulair te maken. 

JF3 Business Solutions – Sociaal & Circulair Ondernemen 

Onderdeel van BAJA-Networks BV

Vlijtseweg 130
7317 AK Apeldoorn

Tel: +31 (0)6 104 99 087
E-mail: info@jf3.nl
Internet: www.jf3.nl

KvK-nr: 17222590
BTW-nr: NL819222203B01
IBAN-nr: NL69 RABO 0101023634