KennisCentrum Circulaire Bouw (KCCB)

JF3 Business Solutions en ECO+BOUW richten de komende maanden in de St Hubertusstraat 10 in Nijmegen het Kenniscentrum Circulaire Bouw op.

Onze missie is de vraag naar circulair & biobased aanbod te activeren door het aanbod toegankelijk te maken, kennis te delen, ketens te sluiten en innovatie aan te jagen.
Een vooraanstaande positie in te nemen om de koppeling van vraag & aanbod op het gebied van circulair & biobased bouwen en renoveren van het vastgoed, te realiseren. We richten ons op naast kennisdeling, ook op de praktische kennistoepassing.

Onze doelstelling is om concrete resultaten te boeken door de expertise van ons netwerk te ontsluiten voor meerdere doelgroepen, waaronder opdrachtgevers en andere stakeholders in de (bouw)keten en aanverwante branches, maar ook particulieren die hun huis willen verduurzamen.

Om de transitie te versnellen zullen aanverwante diensten aangeboden worden voor de partners van het KCCB, waaronder:
– Deelnemen aan leerkringen, exposities en seminars.
– Gebruik maken van de showroom en kennisbank waarin circulaire voorbeelden uit de bouw (biologische en technologische kringloop) worden getoond.
– Het inbrengen van circulaire projecten en mogelijke probleemgebieden (wetgeving, materialen, ontwerp etc.) in een multidisciplinair team van studenten, experts, opdrachtgevers, subsidieverleners e.a. specialisten.
Daarnaast coördineert het KCCB verschillende projecten, met behulp van de leden binnen de coöperatie, zoals het:
– Invullen van social return bij sloop- en bouwprojecten.
– Opstellen van materialen paspoorten / oogstkaarten.
– Demontage van herbruikbare materialen uit gebouwen met inzet van zij-instromers, vroegtijdig schoolverlaters en mensen uit het sociaal domein.
– Invullen van zoekopdrachten (oogstkaarten) voor opdrachtgevers (projectontwikkelaar, woning coöperatie of andere opdrachtgever/aannemer) die circulair willen bouwen of renoveren.

De komende maanden gaan wij partners, innovatieve bedrijven met circulaire oplossingen en producten in de in de bouw benaderen met de vraag hun innovatieve oplossingen op het gebied van circulair & biobased bouwen te exposeren in de hal. De combinatie van innovatie en duurzaamheid biedt volop mogelijkheden voor het organiseren van uiteenlopende evenementen .

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Jaap Flendrie
JF3 Business Solutions
Vlijtseweg 130
7317 AK Apeldoorn
Mobile: +31 (0)6-10499087
E-mail: j.flendrie@jf3.nl
Internet: www.jf3.nl

Patrick Schreven
ECO+BOUW
Berg en Dalseweg 295
6522 CH Nijmegen
Mobile +31 (0)6 -52 08 11 01
E-mail: info@ecoplusbouw.nl
Internet: www.ecoplusbouw.nl

Vanaf 1 maart Sint Hubertusstraat 10, 6531 LB Nijmegen