Maak uw product circulair   

Voor ondernemers die hun product of dienst circulair willen maken. Ondernemen met een kringloop van grondstoffen, waarin afval niet meer bestaat. Waarmee je behalve het milieu ook je financiële resultaten kan verbeteren. Er zit een verdienmodel achter circulair ondernemen.

Hoe ziet het programma eruit.

1. Wij brengen samen met u de huidige keten in kaart. Van grondstoffen tot product tot de afvalfase; waarde verlies, kritische grondstoffen, toepassing toxische stoffen, energie verbruik, CO2 verbruik etc.

2. Bepalen van de circulaire doelstellingen; verlenging levensfase, toepassing minder/ gebruikte / innovatieve grondstoffen, verruimen van product-toepassingen, naast koop ook huur/lease etc.

3. Aanpassen van product ontwerp om circulaire doelstellingen te behalen.

4. Opstellen van een circulair businessmodel

5. Implementatie van het project.

JF3 business zorgt voor algehele ondersteuning, door bijvoorbeeld nieuwe markten te ontwikkelen, ketenpartners te zoeken, samenwerking met kennisinstanties op te zetten, subsidietrajecten in kaart te brengen, opzetten van retour logistiek en alle andere werkzaamheden die nodig zijn om uw product/dienst circulair te maken. Het programma Versneld Circulair van JF3 business Solutions