Het project, om een living lab en kenniscentrum “Biobased Circulair Bouwen” op te richten op het NYMA terrein in Nijmegen, neemt concrete vormen aan.

Dit kenniscentrum wordt gebouwd met materialen en producten, die afkomstig zijn uit de demontage van oude panden uit de regio in combinatie met biobased materialen. Woningcorporaties, scholen, musea, zorginstellingen en andere instanties hebben hun gebouwen ter beschikking gesteld om bij renovatie of sloop, waardevolle producten en materialen te demonteren om opnieuw als grondstof in te zetten (urban Mining).

Samen met de Klokgroep en Ecoplusbouw, willen wij u graag op de hoogte brengen van onze projectaanpak en in gesprek gaan om de routekaart “Urban mining naar Biobased Circulair Bouwen” verder vorm te geven.

Programma
13.00-13.30 Inloop

13.30-13.45 Welkom door de dagvoorzitter, Jan Douwe Kroeske, en door Patrick Schreven directeur Ecoplusbouw

13.45-14.15 Presentatie van het project “Biobased Circulair kenniscentrum” en living lab, door Jaap Flendrie Procesregisseur Circulaire Economie Rijk van Nijmegen, Patrick Schreven directeur Ecoplusbouw en Fons van de Klok, commercieel directeur Klokgroep.

14.15-15.00 Werksessies; verzamelen van informatie om een routekaart te ontwikkelen voor Urban Mining en biobased circulair bouwen.

15.00-15.30 Wrap up door Jan Douwe Kroeske, met verzameling ideeën voor het kenniscentrum biobased circulair bouwen

15.30-16.30 Borrel en mogelijkheid tot netwerken of voor geïnteresseerden een rondleiding op het Nyma terrein

16.30 uur Einde van het programma

Graag nodigen wij u uit om bij dit (gratis) congres aanwezig te zijn
Waar: NYMA terrein – Waalhalla – Winselingseweg 12 – Nijmegen (er is voldoende P-gelegenheid op en rondom het terrein).
Aanmelden: U kunt zich opgeven per e-mail info@jf3.nl of per telefoon 088 501 2800

Wij zien ernaar uit, u op donderdag 13 december te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Jaap Flendrie
Procesregisseur Circulaire Economie Rijk van Nijmegen
Directeur JF3 Business Solutions – Sociaal en circulair ondernemen

Tel: +31 (0)88 5012800
Mobile: +31 (0)6-10499087
E-mail: j.flendrie@jf3.nl
Internet: www.jf3.nl