Ducky Dons toonaangevend voor circulair Nederland met duurzame aanpak donzen dekbedden

Dons en veren duurzaam verkrijgen, verwerken, hergebruiken en recyclen. Waar het gaat om circulariteit is Ducky Dons toonaangevend. De afgelopen jaren lanceerde het bedrijf de initiatieven Donsretour® en NEXTLIFE® , waardoor dons en veren uit oude dekbedden en kussens een nieuw leven krijgen. De overgebleven textielresten worden vermalen tot grondstoffen voor de productie van planken, palen en compleet straatmeubilair. Ducky Dons onderzoekt momenteel samen met JF3 Business Solutions hoe van oud textiel nieuw textiel gemaakt kan worden. Duurzaamheid is de passie van de broers Roel en Nick van Nieuwenhuizen, de derde generatie die het familiebedrijf opvolgt. ‘Door grondstoffen te hergebruiken is afval straks verleden tijd, vermindert de CO2-uitstoot en worden nieuwe banen gecreëerd.’

Nederland circulair in 2050. Dat is de doelstelling van de overheid. Dit betekent een economie waarin afval niet meer bestaat. De ambitie vraagt bedrijven om anders naar grondstoffen en het ontwerp van producten te kijken, zodat de materialen na de gebruiksfase zo duurzaam mogelijk hergebruikt kunnen worden. Voor een 100% circulaire economie is een cultuuromslag nodig, die inmiddels aarzelend op gang is gekomen. Consumenten beseffen het belang van duurzaamheid. Duurzame fabrikanten overwegen niet alleen nieuwe producten in de markt te zetten die makkelijker te hergebruiken zijn, maar ook hun oude producten in te nemen en te repareren of te hergebruiken.

DONSRETOUR®

Op de weg naar een 100% circulaire economie is Ducky Dons vooruitstrevend. Sinds jaar en dag weet de producent van donzen dekbedden en hoofdkussens steeds weer nieuwe circulaire manieren te vinden om het milieu te ontlasten en zo de wereld een beetje beter te maken. ‘De productie van dons en veren heeft al een lagere milieu-impact dan andere veelgebruikte isolatiematerialen, waaronder wol en synthetische vulling’, vertelt Nick. ‘De meeste dekbedden en hoofdkussens belanden aan het eind van hun leven op de afvalberg. Dat, terwijl het meeste dons en veren nog prima te hergebruiken zijn, mits het materiaal goed gereinigd, gedroogd en gesorteerd wordt. Die capaciteit hebben wij. Als enige bedrijf in de Benelux beschikken we over een eigen verenwasserette voor de productie van hoogwaardig dons en veren. Die zetten we ook in voor ons hergebruikproject. In 2018 hebben we Donsretour® gelanceerd.

Inmiddels zamelen we met dit eigen retoursysteem bij winkels, textielsorteercentra en bijvoorbeeld kringbedrijven gebruikte donzen dekbedden en hoofdkussens in. Vervolgens zorgen we voor een milieuvriendelijk en hoogwaardig hergebruik van dons en veren onder de merknaam NEXTLIFE® .

NEXTLIFE®

‘We controleren alle dekbedden en kussens bij binnenkomst op kwaliteit’, legt Nick uit. ‘Na de voorselectie worden dons en veren uit de producten verwijderd en grondig gewassen met water en zeep, gecentrifugeerd, gedroogd en gesteriliseerd conform strenge Europese eisen. Na dit proces is het minstens zo schoon als nieuw dons en hypoallergeen. Vervolgens worden de losse haartjes en gebroken fragmentjes er in trommels uit gezeefd en gaat het in sorteermachines. Door middel van lucht wordt het dons van de veren gescheiden. Daarom is NEXTLIFE® uniek: door het kwalitatief hoogstaand productieproces doet het niet onder voor nieuw dons. NEXTLIFE® is daarnaast nog een stuk milieuvriendelijker dan nieuw dons, omdat het afkomstig is van bestaande grondstoffen en het wassen minder water en energie kost dan van nieuw dons.’ NEXTLIFE® dons en veren worden vervolgens gebruikt voor nieuwe donzen dekbedden en kussens uit onze collecties en die van onze klanten.’

GEEN AFVAL

‘We verwerken het overgebleven textiel en de niet bruikbare dons en veren ook duurzaam’, vertelt Nick. ‘Dit maakt Donsretour® volledig circulair: niets verdwijnt bij het afval. Dons en veren die niet geschikt zijn voor hergebruik worden verwerkt tot organische meststoffen voor land- en tuinbouw door het bedrijf Sonac. Donsretour® is uniek: niets verdwijnt bij het afval’

Het bleek echter niet makkelijk om voor de ingezamelde mix aan tijken een goede oplossing te vinden. ‘We hebben de verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals mechanisch recyclen en oude tijken gebruiken voor isolatiemateriaal in de auto-industrie. Met de meubelbranche hebben we deelgenomen aan een proef met chemisch reinigen en het verwerken van textiel tot basis grondstoffen. Tot voor kort hadden we echter geen oplossing naar onze tevredenheid. Maar we wilden koste wat het kost voorkomen dat de vervuilde hoezen verbrand zouden worden.’ De oplossing werd voorlopig gevonden in de samenwerking met VIVE Textile Recycling. ‘Dit bedrijf verwerkt textiel samen met zachte plastics tot granulaat, waarvan onder andere planken en balken voor de bouw- en renovatie-industrie of voor complete producten zoals plantenbakken en picknicktafels kunnen worden gemaakt. Op deze manier wordt het complete ingezamelde dekbed hergebruikt en gerecycled.’ Ducky Dons blijft voortdurend onderzoeken hoe het nog duurzamer kan.

DOELSTELLINGEN CIRCULAIRE ECONOMIE

  • Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  • Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen.
  • Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

NEDERLAND CIRCULAIR IN 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten, gebruiksvoorwerpen en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties , overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050.

‘We streven ernaar om uiteindelijk van oud textiel nieuw textiel te maken, zodat er geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn. We investeren hierin en volgen nieuwe technieken op de voet.’ Ducky Dons werkt vrijwel alleen met duurzaam verkregen energie. ‘Meer dan 70% van de benodigde energie voor het productieproces komt van zonnepanelen. Het gehele gebouw van Ducky Dons is voorzien van duurzame LED-verlichting en warmtepompen.’ De duurzame ambities van Ducky Dons zijn verwerkt in het beleidsplan van het bedrijf, dat geheel naar de maatstaven van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IVMO) is opgesteld.

JF3 ONDERZOEKT

Om de beste circulaire oplossingen te vinden voor de grondstoffen is Ducky Dons in zee gegaan met JF3 Business Solutions, expert op het gebied van sociaal en circulair ondernemen. ‘Wij pakken circulariteitsvraagstukken aan in de breedste zin van het woord, voor bedrijven en overheden’, vertelt eigenaar en adviseur Jaap Flendrie. ‘Bij het ontwikkelen van duurzaamheidstrajecten op het gebied van textiel, kwamen we in contact met Ducky Dons. We ontwikkelden een plan van aanpak en op basis daarvan hebben we de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan. We zijn gestart met de vraag hoe de gebruikte dekbedden ingezameld konden worden. In deze zoektocht zijn diverse gesprekken gevoerd en bezoeken gebracht aan textielinzamelaars zoals Sympany en Leger des Heils ReShare, textielsorteerders en gemeentewerven. Daarnaast zijn we ook in gesprek gegaan met brancheverenigingen. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Ducky Dons besloten om het productieproces aan te passen. Er werd een compleet nieuwe recycleafdeling ingericht en de productiecapaciteit werd uitgebreid. De inzamelaars werden geïnstrueerd zodat donzen en synthetische dekbedden adequaat gescheiden werden. Dus de stroom veren en dons was onder controle.’

CHEMISCH EN MECHANISCH

Vervolgens boog Jaap zich over het textiel rondom het dons, het tijk. ‘Er zijn bedrijven die textiel versnijden, er zijn er die circulair materiaal inzetten om er garen van te spinnen.

Ook zijn verschillende verwerkers in het buitenland meegenomen in het onderzoek, die van afval en uitval textiel nieuwe garens of producten maken. Helaas blijkt het technisch nog niet mogelijk om van oude garens weer nieuwe dekbedhoezen te maken. We hebben het over post consumer materiaal, waarvan vaak de juiste samenstelling niet bekend is en dat maakt het lastig.’ Het onderzoek ging verder. ‘Ducky Dons heeft zich ook aangesloten bij een initiatief van CBM, de meubelbrancheorganisatie. Met een consortium is aan de slag gegaan met het thermochemisch behandelen van PU-schuim, latex en textiel. In dit initiatief is door Ducky Dons gezocht naar een circulaire methode voor de mix aan textiel en ook voor de verwerking van synthetische dekbedden.’

HET NIEUWE DENKEN

Voor dit moment loopt men qua hergebruik van textiel nog tegen barrières aan, maar Jaap blijft optimistisch. ‘De race is nog niet gelopen, misschien valt er nog heel veel uit deze methodes te halen.’

‘Dat zou geweldig zijn, want de enorme berg textiel die momenteel verbrand moet worden, vormt een steeds groter probleem. Inmiddels blijkt een bedrijf in Duitsland het tijk te kunnen versnijden met 5% polyester, om er vervolgens isolatiemateriaal van te produceren voor de auto-industrie. Ondertussen worden van het tijk dat Ducky Dons inzamelt bouwmateriaal zoals planken en palen gemaakt. Het bedrijf heeft de verwerking van de volledige donzen dekbedden op deze manier zo circulair mogelijk opgelost voor dit moment. Het is tijdelijk, want wij hopen dat die markt zich verder gaat ontwikkelen, zodat we op een hoogwaardiger manier het post consumer tijk kunnen inzetten. En dat begint bij duidelijke richtlijnen voor de productie van artikelen. Je kunt veel beter aan de voorkant materiaal selecteren dat makkelijk te hergebruiken is. Ik verwacht daar in de komende jaren veel meer sturing van de overheid in. En daarnaast: wie weet welke nieuwe technieken de komende jaren worden ontwikkeld om materiaal te kunnen kraken?’ Jaap heeft met zijn onderzoeken kunnen bijdragen aan het circulair en verantwoord ondernemen dat Ducky Dons voor ogen heeft. ‘De broers staan open voor het nieuwe denken. Dat is zo geweldig. Ze denken op een

‘Waar vroeger de omzet bepaalde of het goed ging kijken we nu ook naar duurzaamheid’ realistische, nuchtere manier na over nieuwe businessmodellen die er echt toe doen op het gebied van circulariteit. En dat is ook echt mijn ding. Samen blijven we constant kijken naar de mogelijkheden.’

CIRCULAIRE PASSIE

Nick en Roel erfden de passie voor hun bedrijf van hun opa, de oprichter van Ducky Dons, en hun vader, die nog steeds actief is binnen het bedrijf. ‘In de jaren vijftig vormden veren en dons vooral nog een afvalproduct van slachterijen’, zegt Nick. ‘Mijn opa kwam op het idee om het te gaan wassen, drogen en verhandelen in het buitenland als hoogwaardig vulmateriaal. In Nederland was destijds helemaal nog geen vraag naar donzen dekbedden. Mijn opa testte de mogelijkheden in een gewone wasmachine, en richtte toen onze unieke verenwasserette op.’ Doel was ondernemen en geld verdienen, zoals in die jaren gebruikelijk was. Ducky Dons groeide, de omvang verdubbelde, de verenwasserette breidde uit en werd volledig gerenoveerd, en de doelstelling veranderde.

EEN BETERE WERELD

‘Vergeleken met de jaren vijftig is de bedrijfsvoering enorm veranderd’, vertelt Nick. ‘Waar vroeger de omzet bepaalde of het goed ging, kijken we nu ook naar duurzaamheid. Dat is onze passie: een bedrijfsvoering waarbij de winstgevendheid in dienst staat van verantwoord en duurzaam ondernemen.’ Het is de manier waarop Nick zelf ook leeft. ‘We zijn ons er heel erg van bewust hoe de wereld naar de knoppen gaat als we niet op een andere manier gaan leven, werken en ondernemen. Hoe mooi is het dan wanneer je met je goedlopende bedrijf echt kan bijdragen aan een betere wereld en dat je ziet dat wat je doet impact heeft. Van de oude dekbedden die voorheen verbrand werden, maken we gewoon nieuwe. Het dons dat we hergebruiken is nog schoner dan eerst, want nu is het twéé keer gewassen.’

NIEUWE BEWUSTWORDING

Circulair ondernemen is goed te doen, maar vergt nog wel een cultuuromslag bij de consument. ‘De mensen moeten er nog aan wennen. De bewustwording dat hergebruikt dons minstens zo schoon is als nieuw dons én een stuk beter is voor het milieu, moet nog doordringen. Wij zijn druk bezig om die markt te ontwikkelen en dat kost misschien veel energie, maar het is het echt waard.’ Ducky Dons voldoet aan de standaarden zoals de Global Recycle Standard (GRS), die gaat om onder andere de traceerbaarheid van het materiaal en het milieu . ‘De manier waarop wij werken, onze verantwoordelijkheid nemen en met het dons omgaan is hergebruik op z’n best.’