Nieuwsbrief – Oprichting Circulair Ambachtscentrum

Juni 2020 – 006

Onderzoek

Voor een gemeente in de provincie Gelderland wordt onderzoek verricht om de bijdrage van een Circulair Ambachtscentrum in kaart te brengen. Vergelijkbare initiatieven hebben ertoe geleid dat een Circulair Ambachtscentrum een bijdrage kan leveren aan economische- en duurzaamheidsdoelstellingen

  • VANG doelstellingen behalen (10 kg. restafval in 2030) en efficiëntere omgang met grondstoffen, waarbij tevens CO2-emissies en de gevolgen van klimaatverandering worden beperkt.
  • Het vestigingsklimaat verbeteren van de regio door het ontwikkelen van een nieuwe interne markt, waarbij gerefurbishte (of gerepareerde) producten in de markt worden gezet. Deze activiteiten stimuleert het lokaal ondernemerschap
  • De werkgelegenheid op de locaties waar de goederen gerepareerd en gerefurbisht worden. Daarnaast kunnen er nieuwe diensten ontstaan, in de logistiek, (online) verkoop en service.
  • Het onderwijs. Kennisontwikkeling waarbij regio eerder is voorbereid op de circulaire markt. Opleidingen aanpassen waardoor studenten sneller en eerder aansluiten bij de circulaire economie.
  • Het betrekken van de participatiegroep (social return) aan de circulaire projecten en creëert nieuwe banen.
  • Inwonerparticipatie; door het ambachtsplein ook voor burgerinitiatieven open te stellen.

Het proces

Draagvlak: Deze eerste stap heeft als doel om gezamenlijk met lokale partijen tot een gedragen concept van Circulair Ambachtscentrum te komen. Daarmee is deze eerste stap cruciaal voor het succes van Circulair Ambachtscentrum.

Haalbaarheidsstudie: Er wordt een bredere haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het concept van Circulair ambachtscentrum . Dit gebeurt op de aspecten; technisch, organisatorisch politiek/maatschappelijk, juridisch, financieel en schaalbaar.

Voorbereiding en realisatie:

Wanneer uit stap 2 blijkt dat het Circulair Ambachtscentrum  haalbaar is kan gestart worden met de voorbereidingen en uiteindelijk realisatie van het Circulair Ambachtscentrum .

 

Planning

Voor de uitvoering van het gehele project wordt met een doorlooptijd van 3 tot 5 maanden gerekend (parttime ondersteuning).

Bent u geïnteresseerd in het oprichten van een circulair ambachtscentrum in uw gemeente. Neem contact op met J. Flendrie, email: j.flendrie@jf3 of telefoon 06-10499087.