De Code of Conduct beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag die internationaal door JF3 Business Solutions worden aangehouden en zet de kernwaarden van JF3 Business Solutions uiteen.

De volgende kernwaarden zijn de basis voor de Code of Conduct:

  • Wij geven het voorbeeld – door ons op een manier te gedragen die laat zien wat wij van elkaar en van onze klanten verwachten.
  • Wij werken samen – door elkaar te stimuleren en een sterke en succesvolle werkrelatie op te bouwen.
  • Wij respecteren elkaar – door mensen te respecteren om wie zij zijn en om hun kennis, vaardigheden en ervaring.
  • Wij onderzoeken de feiten en verschaffen inzicht– door veronderstellingen te onderbouwen, feiten te controleren en onze reputatie als betrouwbare en objectieve zakelijke partner te versterken.
  • Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie – door informatie, inzichten en advies uit te wisselen en moeilijke situaties openhartig aan te pakken.
  • Wij zijn betrokken bij de maatschappij – door in de samenleving werkzaam te zijn en onze vaardigheden, ervaring
    en standpunten door middel van ons werk in de samenleving te delen.
  • Maar vóór alles zijn wij integer – door de hoogste professionele normen na te leven, gedegen advies te geven en onze onafhankelijkheid te waarborgen.

JF3 Business Solutions streeft ernaar te voldoen aan de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals uiteengezet in de UN Global Compact principles. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles