JF3-Business Solutions helpt u bij het implementeren van de CO2-Prestatieladder.

• Wilt u uw marktpositie versterken?
• Wilt u als bedrijf uw CO2 uitstoten verminderen?
• Wilt u korting krijgen bij aanbestedingen?

Wij helpen u bij het certificeren voor de CO2-Prestatieladder.

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot en aanzet tot CO2-reductie. Steeds meer bedrijven vragen om de CO2-Prestatieladder bij een aanbesteding of tender. Hoe hoger de ladder “beklommen” wordt, hoe meer voordeel u hebt ten opzichte van concurrenten.

Hoogte van de trede op de ladder
De opzet van de CO2-prestatieladder gaat uit van eigen ambitie en inbreng. Wij ondersteunen u invulling te geven aan de voorwaarden die hiervoor gesteld worden en houden rekening met de bedrijfsomstandigheden. Bedrijven inventariseren hun prestaties zelf, waarna een certificerende instelling de prestaties beoordeelt. De certificering is een vereiste om voor het gunningvoordeel in aanmerking te komen. Stap voor stap kunnen wij u helpen om uw bedrijf zo hoog mogelijk te positioneren op de CO2-prestatieladder.

Hogere positionering leidt tot meer opdrachten
Hoe hoger u op de CO2-prestatieladder komt, des te groter uw beloning met concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces wordt. Ook geeft het “groene” beleid een positieve uitstraling van uw bedrijf, zowel in- als extern. Als u zich hoog op de ladder positioneert, maakt u meer kans op opdrachten, heeft u lagere energiekosten en bespaart u op materiaal. U onderscheidt zich van andere bedrijven en zet u aan tot meer innovatie.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument.

De laddersystematiek
De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector.

Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:
A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

De CO2-Prestatieladder wordt vaak geïntegreerd of gecombineerd met de certificering van ISO 14001, door koppeling met het bestaande kwaliteitshandboek of kwaliteitssysteem. De CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 is door de RvO erkend als gelijkwaardig en voldoet aan de EED-eisen.

CO2-Prestatieladder advies
JF3 Business Solutions heeft expertise om bedrijven klaar te stomen voor de CO2-Prestatieladder. Wij maken de CO2 balans op en helpen uw organisatie in een korte periode en op zorgvuldige wijze, zonder de organisatiedoelen daarbij uit het oog te verliezen, aan het CO2-Prestatieladder-certificaat. Op die manier profiteert u niet alleen van het predicaat ‘CO2-Prestatieladder-gecertificeerd’, maar heeft u in de praktijk er ook baat bij dat de afspraken over uitstoot hiervan zijn vastgelegd.

JF3 Business Solutions wil u graag meehelpen aan het certificeringsproces. Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met tel: 088 501 2800 of direct met Jaap Flendrie tel: 06-104 99 087 of stuur een e-mail naar info@jf3.nl. U wordt dan binnen één werkdag teruggebeld.