Nieuw Het programma Versneld Circulair van JF3 business Solutions.

Voor ondernemers die hun product of dienst circulair willen maken. Ondernemen met een kringloop van grondstoffen, waarin afval niet meer bestaat. Waarmee je behalve het milieu ook je financiële resultaten kan verbeteren. Er zit een verdienmodel achter circulair ondernemen.

Het kenniscentrum met hooggekwalificeerde specialisten en ondernemers van JF3 Business Solutions op de thema’s Duurzaamheid, Circulaire Economie, Energie en Sociaal Domein, maakt het mogelijk om ook uw vraagstuk accuraat op te pakken. Wij onderscheiden ons door onze concrete aanpak van projecten, lokale aanwezigheid en no-nonsens mentaliteit. Niet alleen advies en rapportage maar ook concrete en tastbare resultaten. JF3 Business Solutions adviseert en begeleidt organisaties in veranderingsprocessen en biedt een breed scala van diensten aan bij het MKB, (semi)overheden en andere (publieke) organisaties en instellingen. JF3 Business Solutions is actief op diverse terreinen. Van plan tot creatie, ondernemerschap en financiering tot duurzaamheid en sociaal domein. Dat maakt JF3 Business Solutions tot een ondernemend, creatief en innovatief kennisbedrijf.

De Circulaire Economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Duurzame Energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen: warmte en koude, biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt immers ooit uitgeput, en verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.

Door duurzame energie in te zetten wordt uw bedrijf minder afhankelijk van energie die afkomstig is van fossiele energiedragers. Dat kan op termijn fors schelen in de energiekosten. Wij kunnen met u meedenken welke vormen van de alternatieve energiebronnen het beste bij u past op korte en/of middellange termijn.

Mensen en nieuwe werkzaamheden met elkaar in verbinding brengen, dat is de kracht van JF3 Business Solutions. Het implementeren van bewezen en nieuwe projecten binnen bedrijven, (semi) overheden, gemeenten en andere overheden. De Nederlandse gemeenten hebben in de afgelopen jaren meer vrijheid gekregen om zelf beleid te ontwikkelen bij de maatschappelijke ondersteuning en de inzet van mensen binnen het Sociaal Domein. Wij helpen u met het opstellen en uitvoeren van projecten, waarin mensen die naast de arbeidsmarkt staan een kans krijgen en zich verder kunnen ontwikkelen.

ONZE WERKGEBIEDEN

JF3 BUSINESS SOLUTIONS

Het landelijk dekkend netwerk aan hooggekwalificeerde specialisten en ondernemers van JF3 Business Solutions op de thema’s Duurzaamheid, Circulaire Economie, Energie en Sociaal Domein, maakt het mogelijk om ook uw vraagstuk accuraat op te pakken. Wij onderscheiden ons door onze concrete aanpak van projecten, lokale aanwezigheid en no-nonsens mentaliteit. Niet alleen advies en rapportage maar ook concrete en tastbare resultaten. JF3 Business Solutions adviseert en begeleidt organisaties in veranderingsprocessen en biedt een breed scala van diensten aan bij het MKB, (semi)overheden en andere (publieke) organisaties en instellingen. JF3 Business Solutions is actief op diverse terreinen. Van plan tot creatie, ondernemerschap en financiering tot duurzaamheid en sociaal domein. Dat maakt JF3 Business Solutions tot een ondernemend, creatief en innovatief kennisbedrijf.

Circulaire Economie

De Circulaire Economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Duurzame Energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen: warmte en koude, biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt immers ooit uitgeput, en verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.

Sociaal Domein

Door duurzame energie in te zetten wordt uw bedrijf minder afhankelijk van energie die afkomstig is van fossiele energiedragers. Dat kan op termijn fors schelen in de energiekosten. Wij kunnen met u meedenken welke vormen van de alternatieve energiebronnen het beste bij u past op korte en/of middellange termijn.

Mensen en nieuwe werkzaamheden met elkaar in verbinding brengen, dat is de kracht van  JF3 Business Solutions. Het implementeren van bewezen en nieuwe projecten binnen bedrijven, (semi) overheden, gemeenten en andere overheden. De Nederlandse gemeenten hebben in de afgelopen jaren meer vrijheid gekregen om zelf beleid te ontwikkelen bij de maatschappelijke ondersteuning en de inzet van mensen binnen het Sociaal Domein. Wij helpen u met het opstellen en uitvoeren van projecten, waarin mensen die naast de arbeidsmarkt staan een kans krijgen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Contact opnemen